U skladu sa domaćim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardom broj 19 – Naknade zaposlenima, u Srbiji se već petnaestak godina zahteva rezervisanje i obelodanjivanje obaveza za otpremine zaposlenih pri odlasku u penziju, jubilarne nagrade i neiskorišćene godišnje odmore.

MRS 19 predstavlja verovatno najkomplikovaniji međunarodni računovodstveni standard za primenu u Srbiji. Eksterni revizori insistiraju na obračunu rezervisanja naknada zaposlenima koje će biti isplaćene u budućnosti (pri odlasku u penziju ili prigodnoj godišnjici zaposlenja). Za pravilnu primenu MRS 19, pored računovodstvenog, potrebno je i aktuarsko znanje. Takođe, s obzirom na veliki broj problema u primeni MRS 19 u Srbiji, potrebno je i relevantno iskustvo na domaćem tržištu.

MRS 19 u paragrafu 57 preporučuje da obračun vrši ovlašćeni aktuar.

Suština zahteva za primenu MRS 19 je da se budući izdaci koje će kompanija imati prema zaposlenima adekvatno procene i ravnomerno optereti troškovima ceo period u kome se oni stvaraju. Trošak otpremnina i jubilarnih nagrada ne nastaje u trenutku isplate, nego tokom radnog veka kod poslodavca, dok trošak za neiskorišćene godišnje odmore pripada godini u kojoj je zarađen.

Izveštaj ovlašćenog aktuara o izvršenom obračunu po MRS 19 sadrži sledeće podatke:

Takođe, u domaćoj praksi se pokazalo da je neko vreme posle izvršenog obračuna po MRS 19 neophodno obezbediti odgovore na dodatna pitanja eksternih revizora.

Za više detalja

Branko Pavlović, ovlašćeni aktuar

Tel: 064/8636-771

e-mail: vsnminic@yahoo.com